UNIKT, DIGITALT TRIVSELSVÆRKTØJ

Når dine elever trives, lærer de bedre. Derfor har vi udviklet TRIV NU, som er et gratis, digitalt trivselsfremmende læremiddel til elever på 4.-10. årgang. TRIV NU sætter klassens trivsel og elevernes personlige styrker i fokus, og værktøjet er testet af mere end 300 lærere og 8000 elever på danske folkeskoler. Mange kompetente lærere og engagerede elever har derfor været med at udvikle og forbedre værktøjet.

Sådan bruger du TRIV NU

TRIV NU kan bruges i et længere forløb eller som drypvise trivselsfremmende elementer i forskellige fag. Begge muligheder er afprøvet af lærere med positive erfaringer.

 

Værktøjet er nemt at anvende, kræver et minimum af forberedelse og giver inspiration til at arbejde med trivsel i overensstemmelse med Fælles Mål.

Med korte, forklarende videoer bliver du guidet gennem et univers af interaktive øvelser og aktiviteter. Elever og lærere kan bruge TRIV NU med UNI-login på smartboards, smartphones, tablets og computere.

 

Brug TRIV NU hvis:

  • Du synes, det er svært at finde tid til at arbejde målrettet med trivsel i din klasse

  • Du mangler inspiration og værktøjer til, hvordan du kan skabe bedre trivsel i din klasse

  • Din tid går med at løse enkelte elevernes konflikter fremfor at fremme hele klassens trivsel

Brug TRIV NU til at:

  • Opbygge trivsel for alle i klassen

  • Styrke klassefællesskabet

  • Forbedre relationerne i klassen

  • Øge elevernes glæde, engagement og selvværd

 

  • Forebygge mistrivsel

  • Være et brugbart supplement til elevsamtaler, skole-hjem-samtalen og forældremøder

Gave ikon
ikon for hurtigt i gang
ikon tommel op
ikon interaktiv læring
Ikon glade elever

Glade elever

Interaktiv

Helt enkelt

Hurtig i gang

Gratis adgang

DE 24 STYRKER

Ideen bag TRIV NU er at øge trivslen i klassen gennem elevernes individuelle styrker. Eleverne lærer at blive opmærksomme på egne og andres styrker og at bringe disse i spil. På den måde bidrager TRIV NU til at opbygge et trygt og anerkendende klassefællesskab, som igen er medvirkende til at fremme et positivt læringsmiljø.

Arbejdet sker ud fra et ressourceperspektiv, hvor du og dine elever anvender 24 styrker som redskaber til at arbejde målrettet med: relationer, selvværd og handlekompetence. Eleverne skal blandt andet lære at ’styrkespotte’ hinanden, ved at udvælge og sætte ord på en eller flere styrker, som de mener, at deres klassekammerat besidder.

Læs mere om hver enkelt af de 24 styrker under "KOM GODT IGANG", hvor du også kan downloade dem gratis.

DET SIGER ELEVERNE OG UNDERVISERNE 

Hør eleverne Lærke og Sofus fra 7. klasse fortælle om, hvordan det er at arbejde med styrkerne og hvordan det føles at blive styrkespottet.

Hør lærer Simon Dehns erfaringer med, hvordan eleverne arbejder med at spotte egne og kammeraternes styrker. Simon bruger blandt andet TRIV NU sidst på dagen, hvor det alligevel kan være svært at hive mere faglighed ud af eleverne.

Hør lærer Helle Hansen fortælle om, hvordan TRIV NU har skabt rum for gode snakke på klassen. Hun anbefaler især arbejdet med styrkerne, fordi man ikke styrkespotte negativt. Det giver en positiv tone i klassen, og det har eleverne været glade for.

PRØV TRIV NU

Vi har også gjort det muligt at få en smagsprøve på en af øvelserne i TRIV NU, hvor du kan læse mere om de 24 styrker eller sende en styrke til én du kender.