P1022339.jpg

FÅ ADGANG

TRIV NU er gratis, men kræver UNI-Login. For at give den bedste oplevelse, gemmer vi data. Når en skole får adgang til TRIV NU via skolens institutionsnummer, indhentes data gennem Styrelsen for It og Læring (STIL).

 

Den data der indhentes her, består kun i elevers og underviseres formelle tilknytning til skolen. TRIV NU er bygget op om den struktur, som skolen selv har angivet i UNI-Login. Derfor inddeles elever og undervisere automatisk i de klasser, de indgår i. Dette udgør det fundament, som de forskellige brugere kan anvende. For elever indhentes TRIV NU-data på klasseniveau, for personale indhentes data på individniveau, da de kan være tilkoblet flere klasser.

Liste over data TRIV NU anvender

Om skolen:         ID, institution

Om klassen:       klassenavn, institution 

Om bruger*:       brugertype(lærer/elev), navn,  ​

   klasse, institution​

* OBS dataen hentes først, når man logger ind på TRIV NU første gang. Ønsker en underviser eller elev ikke at være med i TRIV NU, skal vedkommende undgå at logge ind.

I forbindelse med klassernes arbejde med trivselsbarometeret i TRIV NU generes der blandt andet data om klassernes trivsel. Denne data er lagt sammen på klasseniveau, og TRIV NU indeholder derfor ikke nogen trivselsmålinger på individniveau. 

Psykiatrifonden indgår som udbyder af TRIV NU gerne databehandleraftaler med de skoler/kommuner, der anvender TRIV NU. Vi underskriver gerne lokale databehandleraftaler, hvis de afspejler vores relation som databehandler og TRIV NU's anvendelse af data.

Se vores eksempel på en databehandleraftale her, I som skole eller kommune kan anvende eller søge inspiration i.

Vores databehandleraftale er baseret på Datatilsynets standardkontraktsbestemmelse.

TRIV NU Grafik_samlet_lang-01.png

TRIV NU MATERIALER

TRIV NU indeholder forskellige materialer, som understøtter trivselsarbejdet. Materialerne er tilpasset henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. Du kan blandt andet købe:

Styrkekort – enkeltsæt eller klassesæt

  • 24 kort med hver sin styrke og tilhørende beskrivelse. Kortene er et godt redskab til at sætte fokus på styrker og ressourcer hos elever og lærere og kan bruges i samtaler, undervisningssituationer og ved generelle trivselstiltag.

Styrkeplakat

  • Styrkeplakaten giver et overblik over de 24 styrker. Plakaten er et godt supplement til styrkekortene.

Du kan også vælge printe styrkekortene ud:

KOM GODT FRA START

Gratis workshop
For at få den mest effektive start på TRIV NU tilbyder Psykiatrifonden lige nu alle skoler i hele landet en to-timers, gratis, igangsættende workshop på jeres skole for undervisere og ledere. Workshoppen tilbydes også virtuelt. På workshoppen får I: 

  • Indføring i teorien bag TRIV NU

  • Viden om styrker som trivselsfremmende redskab 

  • Præsentation af det interaktive univers TRIV NU 

  • Mulighed for at afprøve udvalgte øvelser fra TRIV NU 

Workshoppen varer to timer, og efter workshoppen vil både du og dine kollegaer være klædt på til at bruge TRIV NU i en effektiv og målrettet indsats for bedre trivsel og mental sundhed på skolen.

Vi kommer ud til jer, når I har tid.

Tag kontakt til TRIV NU teamet for mere information og tilrettelæggelse af jeres workshop på vores mail: trivnu@psykiatrifonden.dk.