DET SIGER ELEVERNE

ER DU FORÆLDRE OG VIL VIDE MERE?

Gå på opdagelse i de 24 styrker i vores gratis APP. Her kan du lære alle styrkerne at kende og sende en styrke, til dem du holder af.

Prøv styrkerne sammen med din familie og sæt fokus på ressourcerne hos hinanden hver i sær og jeres families særlige styrker. Hent gratis materiale her:   

DE 24 STYRKER

TRIV NU er et trivselsfremmende digitalt og interaktivt læremiddel til elever på 4.-10. årgang.

TRIV NU handler om at øge trivslen i klassen ved at eleverne lærer at se ressourcer hos sig selv, hos andre og i de fællesskaber, eleverne indgår i. TRIV NU bidrager til at opbygge et trygt og anerkendende klassefællesskab, som er medvirkende til at fremme et positivt læringsmiljø.

Arbejdet sker ud fra et ressourceperspektiv, hvor du og dine elever anvender 24 styrker som redskab til at arbejde målrettet med; relationer, selvværd og handlekompetence.

Læs mere om hver enkelt af de 24 styrker ved at klikke på billederne herunder for at åbne en oversigt over styrkerne.

1/2

Du kan her hente printbare kort med de 24 styrker på:

HVAD ER STYRKEBASERET PÆDAGOGIK?

TRIV NU bygger på viden om, at god mental sundhed og læring hænger sammen, og at det derfor er vigtigt at have fokus på elevernes trivsel.

TRIV NU forløbet består af 3 dele, hvor eleverne arbejder med at bruge og udforske 24 styrker. Gennem dialog, interaktive øvelser og gruppearbejde, arbejder klassen med temaer som fællesskab, relationer, selvværd og styrker. Elevernes arbejde med styrkerne gør det tydeligt, hvilke ressourcer de har og hvordan de kan sætte deres styrker i spil i klassefællesskabet og i andre sociale sammenhænge. Det digitale univers og trivselsfremmende redskaber gør det let at arbejde med trivsel i folkeskolens forskellige fag og aktiviteter.

TRIV NU bidrager med en styrkebaseret tilgang til din daglige pædagogiske og didaktiske praksis. Med afsæt i de 24 styrker vil du arbejde med et ressourcesyn, som vil præge dine elevers tilgang til hinanden, til sig selv og til klassefællesskabet positivt. At arbejde systematisk med styrker er ikke nyt. De udvalgte styrker bliver i dag brugt til at højne trivsel i mange forskellige sammenhænge både på arbejdspladser, i psykologisk praksis og på skoler - med rigtig gode og forskningsbaserede resultater. Du kan læse mere om effekterne ved at arbejde med styrke på  bl.a. VIAcharacter.org.

Det er så positivt. Og det er nogle meget positive samtaler, man får omkring det. Jeg har selv i min danskundervisning brugt det, når vi har læst noveller, så har vi styrkespottet på de personer, der har været med. Det, synes jeg, har været en god ide.”

Lærer, Vestsjælland

”Når jeg hører de styrker, de andre har valgt passer på mig, så gør det mig glad og får mig til at stole mere på mine klassekammerater. Jeg får mere lyst til at lege med dem, der har sagt noget pænt til mig.”

Elev, Lolland

HISTORIEN BAG TRIV NU

Psykiatrifonden har udviklet trivselsforløb og undervist i grundskolen og på ungdomsuddannelser i mere end 10 år. Psykiatrifonden har skabt de to trivselsindsatser TRIV NU og OPTUR med omfattende sparring fra og afprøvning hos lærere og elever.

Siden 2014 har Psykiatrifondens undervisningslastbil rullet ud til skoler i Region Sjælland. I slutningen af 2015 blev det besluttet, at TRIV NU skulle udbydes digitalt, så alle landets skoler havde mulighed for at være med.

Fra august til december 2017 er TRIV NU blevet testet, evalueret og videreudviklet, og i maj 2018 blev den endelige version af TRIV NU lanceret, så alle skoler i hele Danmark nu kan få glæde af det. TRIV NU er nemlig gratis at bruge.

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed og vi arbejder målrettet på at sikre et godt liv til flere. Her kan du læse mere om Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk.

TRIV NU er støttet af Trygfonden.

© 2017 Psykiatrifonden

Hejrevej 43  

2400 København NV

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL

  • Facebook icon
  • Linkdin Icon