P1044668.MP4.03_18_19_02.Still005.jpg

HISTORIEN BAG TRIV NU

Psykiatrifonden har udviklet trivselsforløb og undervist i trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelser i mere end 10 år. Psykiatrifonden har skabt de to trivselsindsatser TRIV NU og OPTUR med omfattende sparring fra og afprøvning af lærere og elever.

Siden 2014 har Psykiatrifondens undervisningslastbil kørt ud til skoler i hele Region Sjælland. I slutningen af 2015 blev det på baggrund af feedback fra de sjællandske skoler besluttet, at TRIV NU skulle udbydes digitalt, så alle landets skoler kunne få mulighed for at bruge værktøjet.

Fra august til december 2017 blev TRIV NU testet, evalueret og videreudviklet, og i maj 2018 blev den endelige version af TRIV NU lanceret. Således kan alle skoler i hele Danmark nu kan få glæde af TRIV NU, som er ganske gratis at bruge.

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed, og vi arbejder målrettet på at sikre et godt liv til flere. Her kan du læse mere om Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk.

TRIV NU er støttet af Trygfonden.

Har du spørgsmål eller kommentarer til TRIV NU-materialet, er du altid velkommen til at tage kontakt til os: trivnu@psykiatrifonden.dk 

IMG_1263.jpg

HVAD ER STYRKEBASERET PÆDAGOGIK?


TRIV NU bygger på viden om, at god mental sundhed og læring hænger sammen, og at det derfor er afgørende at have fokus på elevernes trivsel i skolen.

TRIV NU forløbet består af tre dele, hvor eleverne arbejder med at bruge og udforske 24 styrker. Gennem dialog, interaktive øvelser og gruppearbejde, arbejder klassen med temaer som fællesskab, relationer, selvværd og styrker. Elevernes arbejde med styrkerne gør det tydeligt, hvilke ressourcer de har, og hvordan de kan sætte deres styrker i spil i klassefællesskabet og i andre sociale sammenhænge. Det digitale univers og trivselsfremmende redskaber gør det let at arbejde med trivsel i folkeskolens forskellige fag og aktiviteter.

TRIV NU bidrager med en styrkebaseret tilgang til din daglige pædagogiske og didaktiske praksis. Med afsæt i de 24 styrker vil du arbejde med et ressourcesyn, som positivt vil præge dine elevers tilgang til hinanden, til dem selv og til klassefællesskabet. At arbejde systematisk med styrker er ikke nyt. De udvalgte styrker bliver i dag brugt til at højne trivsel i mange forskellige sammenhænge både på arbejdspladser, i psykologisk praksis og på skoler - med rigtig gode og forskningsbaserede resultater. Du kan læse mere om effekterne ved at arbejde med styrker på blandt andet VIAcharacter.org.
GRUNDLAGET FOR TRIV NU


Mental sundhedsfremme

Mental sundhedsfremme er kernen i TRIV NU. Vi forstår det at være mentalt sund, som mere end at være fri for sygdomme eller psykiske problemer. Vi mener, at dét at trives eller have en høj grad af mental sundhed er godt og værdifuldt i sig selv. Sundhedsfremme handler om at kigge på og arbejde med faktorer, der fremmer det, der allerede er godt. Det handler ikke om at fokusere på sygdomme og mistrivsel, men derimod på den sundhed, der allerede findes - og derefter øge og vedligeholde den.

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv, og om at være overvejende glad og tilfreds med livet. Det handler også om at fungere i hverdagen og indgå i positive fællesskaber.

I TRIV NU bruger vi de to begreber; mental sundhed og trivsel synonymt. Egentlig er trivsel en del af begrebet mental sundhed på den måde, at når du har en høj grad af mental sundhed indebærer det også en personlig følelse af trivsel. Men mental sundhed indeholder flere elementer end trivsel blandt andet også, at du kan fungere i samfundet og i fællesskaber. I TRIV NU arbejder vi med at fremme elevernes mentale sundhed. Det gør vi med fokus på tre elementer:

  1. Skabe mulighed for flere positive relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere.
  2. Skabe bedre forudsætninger for godt selvværd ved at tilbyde eleverne et positivt selvbillede og sætte fokus på deres ressourcer, og det de bidrager med.
  3. Understøtte elevernes udvikling af handlekompetence ved at skabe rammerne for, at eleverne kan påvirke deres egen og hinandens trivsel.

De 24 styrker

De 24 karakterstyrker eller bare styrker, som vi kalder det i materialet, er det redskab, I skal arbejde med i TRIV NU.

De 24 styrker hører til under det overordnede emnefællesskab ’positiv psykologi’. Den positive psykologi blev som begreb dannet af psykolog Martin Seligmann og kan med hans ord defineres som; ’studiet af optimal menneskelig funktion’. Positiv psykologi handler om at undersøge og fremme faktorer, der hjælper mennesker og fællesskaber med at trives. Positiv psykologi skal ikke ses som en modpol til en klassisk psykologisk tilgang med et behandlende fokus. Det er mere et nuanceret tillæg og et supplerende perspektiv på både behandling og forebyggelse. Det skal heller ikke forstås som jubelglæde eller overanerkendelse eller en opfattelse af, at; ”Her har vi ikke problemer, kun udfordringer”. Man kan sige at positiv psykologi er en pragmatisk tilgang til det psykologiske felt, hvor man siger; ”Lad os gøre mere af det, der er godt og mere af det, der får os til at trives”.

Virkningen af at arbejde med styrker i skolen er undersøgt videnskabeligt. Forskning viser, at et fokus på ressourcer og elevers styrker, samt et aktivt arbejde med at bringe styrkerne i spil, har gavnlig indvirkning på både klasserelationer, engagement, glæde ved skolen, positivt selvværd og troen på sig selv. Og det at bruge sine topstyrker i undervisningen øger fagligheden, blandt andet fordi det giver energi og motivation for læring. Undersøgelser viser også, at det at arbejde med styrker i et klassefælleskab skaber større tolerance og nedsætter konfliktniveauet i klassen. Vi har derudover også gode erfaringer med, at styrkerne er et godt redskab til forældreinddragelse, da det bidrager med et fælles fokus på at italesætte børnenes ressourcer.

Du får i TRIV NU-vejledningen en grundigere indføring i de begreber og elementer, som TRIV NU bygger på, når du logger ind på sitet.
ER DU FORÆLDRE OG VIL VIDE MERE?


Gå på opdagelse i de 24 styrker i vores gratis APP. Her kan du lære alle styrkerne at kende og sende styrker, til dem, du holder af.

Prøv TRIV NU. Prøv styrkerne sammen med din familie og sæt fokus på ressourcerne hos hinanden og på jeres families særlige styrker. Hent gratis materiale her.
TRIV NU PÅ TRIVSELSDAGEN


Prøv TRIV NU’s program for trivselsdagen. Du kan bruge programmet herunder, som består af udpluk fra TRIV NU, eller du kan bruge trivselsdagen som anledning til at starte fra begyndelsen af TRIV NU-forløbet og opleve de mange gevinster, som andre skoler har oplevet ved at bruge TRIV NU til at fremme trivsel.

TRIV NU er gratis, og når skolen får adgang til det digitale læremiddel, så har hele skolen gratis adgang, lige så længe I ønsker det. Så giv dine kollegaer årets trivselsgave – et tjekket program for trivselsdagen, som er lige til at gå til - både analogt og digitalt.

Vælger I den digitale version, får I samtidig adgang til hele TRIV NU-læremidle. Et omfattende læremiddel som byder på konkrete øvelser og vejledninger til trivselsarbejdet i klassen, samt materiale til at booste lærertrivsel, styrke forældresamarbejdet og et selvstændigt forløb til styrkebaseret projektarbejde

Mangler du noget til skolernes trivselsdag?

Du kan med fordel bruge TRIV NU på skolernes trivselsdag. Vi har sammensat et lille, lækkert halvdagsprogram, som du kan hente her. Programmet for trivselsdagen findes her i digital og analog version: